Strona główna

Ciepło dla Pragi to inicjatywa skierowana do mieszkańców warszawskiej dzielnicy Praga-Północ, którzy chcą aktywnie działać na rzecz swojego sąsiedztwa – do tych wszystkich, którym nie są obojętne kwestie związane z ochroną środowiska i oszczędzaniem energii.

Celem projektu jest zwiększanie świadomości energetycznej warszawiaków, a w szczególności mieszkańców dzielnicy Praga-Północ.
Z przekazem chcemy dotrzeć zarówno do najmłodszych, jak i dorosłych warszawiaków.

Dla dzieci i młodzieży w wieku 10–14 lat przygotowane zostaną scenariusze zajęć lekcyjnych dotyczących efektywności energetycznej i jakości powietrza w miastach, a także zrównoważonego kształtowania przestrzeni miejskiej. Młodych mieszkańców Pragi-Północ zaprosimy także do udziału w edukacyjnych warsztatach, podczas których uczestnicy, korzystając z gry komputerowej Ecocraft, nauczą się, jak w praktyce tworzyć zrównoważoną energetycznie, zieloną i przyjazną mieszkańcom dzielnicę przyszłości. Warsztaty będą stanowić wprowadzenie do szczególnej części projektu – konkursu grantowego, którego zadaniem jest oddanie głosu najmłodszym mieszkańcom dzielnicy w kwestii tego, w jakim kierunku chcieliby, aby zmierzał rozwój ich „małej ojczyzny”.

Dorosłych mieszkańców Pragi-Północ pragniemy włączyć w działania realizowane przez dzieci i młodzież poprzez udział w Dniu Otwartym „Ciepło dla Pragi”, połączonym z głosowaniem na najlepszy projekt „dzielnicy marzeń”. Dzień Otwarty będzie również okazją do udziału w cyklu konsultacji i spotkań z ekspertami w zakresie efektywności energetycznej. Planowane działania edukacyjne będą zatem równocześnie impulsem dla gospodarstw domowych w podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z zarządzaniem i zużyciem energii.

W wyniku projektu pragniemy zaktywizować lokalną społeczność, zaszczepić wśród mieszkańców ideę lokalnego planowania energetycznego oraz zidentyfikować potencjalnych liderów, który wesprą ten proces w długofalowej perspektywie. Projekt pozwoli również na bezpośrednią wymianę informacji między społecznością a władzami lokalnymi w zakresie potrzeb i wymagań dotyczących zrównoważonego kształtowania przestrzeni w dzielnicy Praga-Północ.

Fundacja Veolia
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Partnerstwo RAZEM DLA ŚRODOWISKA
Patrona honorowy
Patronat medialny

Mieszkaniec