Strona główna

Pobierz regulamin konkursu, ze szczegółowym harmonogramem.

 

Konkurs trwa od sierpnia 2018 r. do marca 2019 r. i podzielony jest na kilka etapów.

Rekrutacja zespołów

Etap I, podczas którego młodzież przygotowuje się do realizacji dzielnicy marzeń (do 30 listopada 2018):

  • pogłębia swoją wiedzę na temat efektywności energetycznej podczas zajęć prowadzonych przez opiekunów zespołów na podstawie materiałów udostępnionych przez Organizatorów,
  • przeprowadza mini eko-diagnozę w wybranej części dzielnicy, identyfikując wyzwania dotyczące efektywności energetycznej,
  • bierze udział w warsztatach wprowadzających do gry Ecocraft oraz otrzymuje wskazówki, jak przygotować projekt na swoją dzielnicę marzeń.

Etap II, podczas którego zespoły pracują nad rozwijaniem pomysłu na dzielnicę marzeń (do 18 lutego 2019):

  • w grze Ecocraft projektują fragment dzielnicy, który będzie przyjazny mieszkańcom i efektywny energetycznie,
  • przygotowują finalną prezentację swojej dzielnicy marzeń w formie filmu, ukazującego projekt dzielnicy przygotowany w grze Ecocraft wraz z nagranym komentarzem głosowym, wyjaśniającym zaproponowane przez zespół zmiany w przestrzeni miasta.

Zgłaszanie projektów konkursowych do 18 lutego.

Na koniec etapu II jury konkursowe ocenia prace i wybiera 10 projektów, przechodzących do finału.

Etap III finałowy, podczas którego wybierane są najciekawsze projekty dzielnicy marzeń (do połowy marca 2019):

  • autorzy projektów, które przeszły do finału, prezentują je podczas zorganizowanego w ramach projektu Dnia Otwartego „Ciepło dla Pragi”,
  • uczestnicy wydarzenia głosują na najciekawsze projekty, a te, które uzyskają najwięcej głosów wygrywają.

Wybrane elementy zwycięskich projektów są realizowane dzięki mini-grantom ufundowanym przez Veolia Energia Warszawa (patrz Nagrody).

 

Fundacja Veolia
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Partnerstwo RAZEM DLA ŚRODOWISKA
Patrona honorowy
Patronat medialny

Mieszkaniec