Strona główna

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 10-14 lat z warszawskiej dzielnicy Praga-Północ.

Zespoły konkursowe mogą tworzyć zarówno uczniowie, jak i młodzież z grup nieformalnych (np. uczestnicy kół zainteresowań w domach kultury, uczestnicy zajęć w bibliotekach miejskich, harcerze, grupy młodzieży z klubów osiedlowych, itp.).

Każdy zespół musi być zgłoszony przez dorosłego opiekuna (np. nauczyciela lub wychowawcę).

Każdy zespół może liczyć do 4 osób + opiekun.

***

Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Interesujesz się ekologią i chcesz mieszkać w zadbanym, zielonym otoczeniu? Zaproś koleżanki i kolegów, zbierzecie zespół i wspólnie poproście np. nauczyciela, aby został opiekunem Waszego projektu.

Pracujesz z dziećmi i młodzieżą? Wspólnie szukacie inspiracji, jak rozwiązywać ekologiczne wyzwania w Waszej dzielnicy? Zbierz grupę zainteresowanych osób i zgłoś zespół do udziału w konkursie.

Rejestracja do konkursu rusza 10 września!

 

Fundacja Veolia
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Partnerstwo RAZEM DLA ŚRODOWISKA
Patrona honorowy
Patronat medialny

Mieszkaniec