Strona główna

Głównym elementem projektu Ciepło dla Pragi jest konkurs grantowy.

W konkursie oddajemy głos młodym mieszkańcom Pragi w wieku 10–14 lat. Zachęcamy ich do kreatywnego spojrzenia na przyszłość swojej „małej ojczyzny” i zastanowienia się nad kierunkiem, w jakim chcieliby, aby zmierzał rozwój ich dzielnicy.

Głównym zadaniem grup biorących udział w konkursie będzie opracowanie projektu dzielnicy marzeń – zrównoważonej energetycznie, zielonej i przyjaznej mieszkańcom.

Uczestnicy konkursu:

  • otrzymają dostęp do zestawu materiałów edukacyjnych dotyczących efektywności energetycznej i jakości powietrza w miastach, a także zrównoważonego kształtowania przestrzeni miejskiej,
  • wezmą udział w edukacyjnych warsztatach z grą Ecocraft, czyli ekologicznym odpowiednikiem popularnej gry Minecraft©,
  • będą mogli uczestniczyć w dodatkowych konsultacjach z ekspertami,
  • zaprezentują wyniki swoich prac szerokiej publiczności w trakcie Dnia Otwartego – wydarzenia otwartego dla wszystkich mieszkańców Warszawy

Chcecie dowiedzieć się jak oszczędzać energię z korzyścią dla nas wszystkich? Chcecie mieć wpływ na to jak wygląda przestrzeń wokół Was? Zapraszamy do udziału w konkursie!

Fundacja Veolia
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Partnerstwo RAZEM DLA ŚRODOWISKA
Patrona honorowy
Patronat medialny

Mieszkaniec