Strona główna

Ciepło najczęściej ucieka z domów przez niedocieplone ściany i dach oraz nieszczelne okna. Straty ciepła odczuwamy nie tylko na własnej skórze, ale także w portfelu, ponieważ koszty ogrzewania i ciepłej wody są bardzo dużym obciążeniem budżetów domowych. Jakie działania pomogą nam temu zapobiec?

Czy wiesz, że stosując proste zasady, można zaoszczędzić na rachunkach za prąd nawet 25%? Każdy z nas poprzez z pozoru niewielkie działania może przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii. Pamiętajmy, aby stosować się do ogólnej zasady: Nie używasz? Wyłącz!

Zła jakość powietrza to przede wszystkim efekt działalności człowieka: przemysłu, emisji spalin samochodowych, niskiej emisji pochodzącej ze spalania złej jakości węgla i śmieci. Każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu przyczynia się do pogarszania jakości powietrza, ale także każdy z nas może zapobiegać powstawaniu zanieczyszczeń.

Fundacja Veolia
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Partnerstwo RAZEM DLA ŚRODOWISKA
Patrona honorowy
Patronat medialny

Mieszkaniec