Strona główna

Rewolucja energetyczna to nie tylko zaprzestanie używania paliw kopalnych. To również zadbanie o zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska poprzez zmniejszanie ilości spalanych paliw (zarówno nieodnawialnych jak i odnawialnych) oraz ogólne zmniejszenie ilości zużywanej energii. Jest to związane przede wszystkim z zaspokajaniem potrzeb z użyciem mniejszych ilości energii, czyli przez poprawę efektywności energetycznej.

Efektywność energetyczna powinna polegać przede wszystkim na najbardziej optymalnym zużyciu energii.

Efektywność energetyczna ma znaczenie na całej długości łańcucha dostaw energii – począwszy od etapu jej pozyskiwania, poprzez etap jej przekształcania i transportowania, a skończywszy na etapie jej przesyłania w celu ostatecznego wykorzystania. To nie tylko zmniejszenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych dzięki zmniejszeniu energii, ale także realne źródło oszczędności.

W kontekście indywidualnych gospodarstw domowych o efektywności energetycznej mówimy w kontekście samego budynku – jego położenia, geometrii i sposobu ocieplania, ale także w kontekście korzystania ze sprzętu domowego.

Można wyróżnić wiele korzyści, które skłaniają do poprawy efektywności energetycznej. Ograniczanie zużycia energii obniża koszty eksploatacji i może przyczynić się do oszczędności w wydatkach gospodarstw domowych. Co więcej poprawa efektywności energetycznej sprzyja ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, co w efekcie przynosi także inne korzyści – np. w poprawie zdrowia publicznego i ograniczenia wydatków zdrowotnych. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, poprawa efektywności energetycznej budynków, procesów przemysłowych i transportu mogłaby zmniejszyć światowe zapotrzebowanie na energię o jedną trzecią do 2050 r. oraz pomóc kontrolować światowe emisje gazów cieplarnianych.

Zobacz, jak Grupa Veolia pomaga podnosić efektywność energetyczną obiektów (źródło: www.veolia.pl)

Źródła:
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Poradnik w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków, Warszawa, styczeń 2018 r.
Ministerstwo Środowiska, Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030), Warszawa 2015 r.
http://zielonestrefy.pl

 

Fundacja Veolia
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Partnerstwo RAZEM DLA ŚRODOWISKA
Patrona honorowy
Patronat medialny

Mieszkaniec