Strona główna

UN Environment dysponuje bogatą wiedzą na temat pozytywnego wpływu efektywności energetycznej na jakość życia i stan środowiska. 

Dzięki wsparciu m.in. UN Environment udało się zmniejszyć zużycie energii i towarzyszące im emisje gazów cieplarnianych w Baku.

W Chicago 200 milionów dolarów skierowanych zostało na działania, takie jak zakupy LEDów do mieszkań oraz oświetlenia ulicznego.

Dlaczego tematyka energetyczna jest ważna dla poprawy globalnej jakości życia i stanu środowiska? Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ dotyczący energii i efektywności energetycznej to Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie.

Fundacja Veolia
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Partnerstwo RAZEM DLA ŚRODOWISKA
Patrona honorowy
Patronat medialny

Mieszkaniec