Strona główna

Zmiany klimatu stanowią główną, przenikającą najróżniejsze dziedziny życia kwestię ekologiczną naszych czasów, wpływającą na dobrostan ludzi i środowiska.

Wiążą się ze zmieniającymi się wzorcami pogodowymi, zagrażającymi produkcji żywności, a także z rosnącymi poziomami mórz i oceanów i związanym z nim wzrostem zagrożenia powodziowego. Zmiany tego typu mają bezprecedensowy, wpływający na cały świat charakter. Bez stanowczych działań dostosowanie się do tych zmian stanie się z czasem jeszcze trudniejsze i bardziej kosztowne.
Historyczne porozumienie na rzecz walki ze zmianami klimatu, mające na celu pobudzenie działań i inwestycji na rzecz niskowęglowej, odpornej na wyzwania, zrównoważonej przyszłości zostało podpisane przez 195 państw na międzynarodowej konferencji klimatycznej COP21. Poprzez paryskie porozumienie klimatyczne przyznały one, że zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa i dobrobytu i mogą zostać powstrzymane przez wspólne działania. Tak zarysowany scenariusz naszej przyszłości przyniesie korzyść nam wszystkim.

Efektywność energetyczna

UN Environment jest kluczowym partnerem inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ – SE4All (Sustainable Energy for All). Promuje ona dostęp do przystępnej cenowo energii, umożliwiającej ludziom produktywne, zdrowe i bezpieczne życie przy jednoczesnym poszanowaniu dla ograniczeń ekosystemowych związanych ze zmianami klimatu.
Do roku 2030 stawia sobie za cel 3 kwestie: zapewnienie powszechnego dostępu do nowoczesnych źródeł energii, podwojenie globalnego tempa postępów w zakresie efektywności energetycznej oraz udziału energetyki odnawialnej w światowym miksie energetycznym.
Inna inicjatywa, wspierana przez UN Environment, to Global Lighting Challenge. Stawia ona sobie za cel osiągnięcie poziomu globalnej sprzedaży 10 miliardów wysoce efektywnych i przystępnych cenowo produktów oświetleniowych, takich jak lampy LED.

Energetyka odnawialna

Większa część globalnego system energetycznego opiera się dziś na paliwach kopalnych, odpowiadających za 60% emisji odpowiedzialnych za zmiany klimatu gazów cieplarnianych. Pomimo szybkiego tempa innowacji technologicznych oraz redukcji kosztów – trendów, których byliśmy świadkami w ostatnich latach – technologie energetyki odnawialnej oraz efektywności energetycznej wciąż konkurować muszą z bardziej emisyjnymi źródłami energii. UN Environment wspiera postępy w energetyce słonecznej, wiatrowej, geotermalnej czy bioenergii, jak również w magazynowaniu energii, zachęcając do analogicznych działań sektor biznesowy oraz instytucje publiczne.

(Tłumaczenie materiału UN Environment)

Fundacja Veolia
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Partnerstwo RAZEM DLA ŚRODOWISKA
Patrona honorowy
Patronat medialny

Mieszkaniec