Strona główna

Agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN Environment) współpracuje z szeregiem partnerów na rzecz poprawy wykorzystywania energii oraz pokazania biznesowego sensu inwestowania w poprawę efektywności energetycznej – w tym także na szczeblu miejskim.

Poprawa efektywności energetycznej jest jednym z najbardziej efektywnych działań, które można podjąć w dziedzinie ochrony klimatu. Technologie, takie jak oświetlenie typu LED, zużywają mniejszą ilość energii przy takich samych, a nawet lepszych efektach świetlnych. Ich upowszechnianie się może w znaczący sposób przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Efektywność energetyczna daje również szereg innych zalet, takich jak rozwój gospodarczy, tworzenie nowych miejsc pracy, zmniejszanie poziomów zanieczyszczeń, poprawa stanu zdrowia publicznego czy redukcja poziomów ubóstwa.

Według raportu Międzynarodowej Agencji Energii z roku 2013, Capturing the Multiple Benefits of Energy Efficiency, globalna gospodarka mogłaby urosnąć o 18 bilionów dolarów amerykańskich do roku 2035, jeśli tylko efektywność energetyczna byłaby przez nas uznana jako opcja pierwszego wyboru w zakresie nowych dostaw energii.

Strategia ta pomogłaby również w osiągnięciu celów redukcji emisji gazów cieplarnianych do poziomu, który potrzebny jest do utrzymania wzrostu globalnej temperatury poniżej 2 stopni Celsjusza.

UN Environment zajmuje się szerokim zakresem spraw związanych z efektywnością energetyczną w sektorach takich jak transport, budownictwo, oświetlenie czy sieci ciepłownicze. W swoich działaniach łączy również kwestie efektywności energetycznej ze zrównoważonymi modelami produkcji i konsumpcji. Wraz ze swymi partnerami wspiera działania na rzecz jej wdrażania w krajach rozwijających się oraz gospodarkach wschodzących, umożliwiając im skorzystanie z korzyści środowiskowych i społecznych, włącznie ze zmniejszaniem skali ubóstwa.

UN Environment współpracuje również w ramach platformy efektywności energetycznej inicjatywy SE4ALL (Sustainable Energy for All). Platforma ta została powołana do życia w trakcie szczytu klimatycznego, który odbył się pod egidą sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w roku 2014 i stawia sobie za cel podwojenie tempa globalnej poprawy efektywności energetycznej do roku 2030.

W ramach wspomnianej platformy współpracują ze sobą państwa, miasta, prywatne firmy, organizacje międzynarodowe oraz instytucje finansowe. UN Environment porusza w jej obrębie kwestie efektywnego oświetlenia, sprzętu, transportu oraz sieci ciepłowniczych.

(Tłumaczenie materiału UN Environment)

Fundacja Veolia
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Partnerstwo RAZEM DLA ŚRODOWISKA
Patrona honorowy
Patronat medialny

Mieszkaniec